112: Dzień Praw Człowieka w Policji

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r. W tym roku, po raz kolejny, polska Policja organizuje tzw. Tydzień Praw Człowieka w Policji. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” … Czytaj dalej 112: Dzień Praw Człowieka w Policji