Najlepszy w województwie jest powiat włodawski

Pierwsze miejsce w województwie lubelskim mieszkańcy naszego powiatu zawdzięczają największej liczbie wykroczeń drogowych na 1000 mieszkańców w 2015 roku. Pozwoliło to na uzyskanie równie dobrego wyniku w skali całego kraju. Jesteśmy w elitarnym gronie wraz z powiatami: słubickim, pułtuskim i suwalskim. Jednak najlepiej w tym rankingu według danych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego wypada w Gdańsk … Czytaj dalej Najlepszy w województwie jest powiat włodawski