Terespol: Strażnicy więzienni z Włodawy ćwiczyli strzelanie

W Zakładzie Karnym we Włodawie odbył się pierwszy cykl szkoleń strzeleckich dla części funkcjonariuszy tutejszej jednostki. Jaka jest rola naszej formacji? Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Do głównych jej zadań należy prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności.   Zobacz … Czytaj dalej Terespol: Strażnicy więzienni z Włodawy ćwiczyli strzelanie