Urzędy: Kiedy pracownik traci trzynastą pensję

Urzędnik może stracić prawo do „trzynastki”. Przypominamy przypadki, w których dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada.  Kwestie związane z „trzynastkami” reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W przepisach przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje pozbawiony tego świadczenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W … Czytaj dalej Urzędy: Kiedy pracownik traci trzynastą pensję