UWAGA: Skażona woda w Korolówce Osadzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 17.07.2018 r. punkt poboru – hydrofornia stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. W związku z powyższym PPIS we Włodawie wydał w dniu 20.07.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez … Czytaj dalej UWAGA: Skażona woda w Korolówce Osadzie