Włodawa: Praca dla 250 więźniów

Przy Zakładzie Karnym we Włodawie trwają dalsze prace budowlane realizowane w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów„. Rządowy program „Praca dla Więźniów” Program „Praca dla Więźniów” to realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Oprócz zwiększenia zatrudnienia osób … Czytaj dalej Włodawa: Praca dla 250 więźniów