Włodawa: Spór o dodatkowe 6 zł miesięcznie za wywóz śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie opublikował na swojej stronie internetowej spoldzielnia.wlodawa.pl tabelę opłat czynszowych, w której to w poz. 13 umieścił zapis wskazujący, iż Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, w drodze decyzji, określił dodatkową opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6,00 zł od osoby. Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie … Czytaj dalej Włodawa: Spór o dodatkowe 6 zł miesięcznie za wywóz śmieci