Logo - wlodawa.net - wlodawa.NET


Logo – wlodawa.net

Logo wlodawa.NET do wykorzystania na  Twojej stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych  które przygotowujesz może być użyte tylko w takiej formie jak wyżej.  Logo nie może być wykorzystane do własnych potrzeb bez naszej wiedzy i zgody.

Logo - wlodawa.net

 

Chcesz wykorzystać nasze logo? Skontaktuj się z nami! echo@wlodawa.NET 

 

Logo na użytek Organizatorów Imprez

  • umieszczenie logo Portalu na materiałach promocyjnych online i offline jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Patronatu Medialnego

    Logo na użytek Stowarzyszeń, Organizacji, Fundacji

  • umieszczenie logo Portalu na materiałach promocyjnych i stronie www gwarantuje bezpłatną rozszerzoną prezentację w naszym Katalogu Firm plus dodatkowo jako bonus oferujemy darmowa subdomenę w domenie wlodawa.net

Logo - wlodawa.net

 

wlodawa.NET  obejmuje patronatem medialnym inicjatywy w Regionie Polesia Włodawskiego:

  • ciekawe wydarzenia
  • imprezy, koncerty, wystawy, konferencje
  • spotkania z ludźmi biznesu, sportu, kultury, rozrywki
  • wybrane wydawnictwa książkowe i muzyczne
  • wyjątkowe akcje społeczne i charytatywne
  • gale

 

Nie patronujemy projektom, kampaniom i konkursom.

Jeśli chcesz, aby wlodawa.NET objęło patronatem Twoje przedsięwzięcie, zainteresuj nas nim! Wyślij nam materiał prasowy i graficzny, uzasadnij dlaczego do nas się zgłaszasz, wyraź swoje oczekiwania, przedstaw korzyści dla wlodawa.NET. Kontakt pod adresem echo@wlodawa.NET

 

Logo wlodawa.NET do pobrania:  Zestaw logiosów wlodawa.NET do pobrania w formacie SVG oraz PNG –  rozmiar paczki zip 1Mb

Logo - wlodawa.net

Logo - wlodawa.net