Ekologia: Pomiar jakości powietrza we Włodawie - wlodawa.NET


Ekologia: Pomiar jakości powietrza we Włodawie

Pomiar powietrza wykonany we Włodawie w chwili obecnej. System monitoruje aktualną temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie powietrza atmosferycznego na wysokości 174 m n.p.m w mieście Włodawa. 

Stacja monitoruje również stężenie:

COTlenek węgla,

NO2Dwutlenek azotu,

SO2Dwutlenek siarki,

PM 1, 10, 2.5 Pyły zawieszone

Zanieczyszczenia podawane są w mikrogramach na metr sześcienny µg/m3.

Poszczególne indeksy dla pyłu zawieszonego PM2,5 który jest głównym składnikiem smogu i uznawany jest za najbardziej szkodliwą substancję znajdującą się w atmosferze należy intepretować następująco:

• Zakres: 0 – 12 µg/m3 – bardzo dobry (ciemno zielony) 
• Zakres: 12 – 36 µg/m3 – dobry (zielony) 
• Zakres: 36 – 60 µg/m3 – umiarkowany (żółty) 
• Zakres: 60 – 84 µg/m3 – dostateczny (pomarańczowy) 
• Zakres: 84 – 120 µg/m3 – zły (czerwony) 
• Zakres: > 120 µg/m3 – bardzo zły (brązowy) 

Przykładowo kiedy kolor indeksu dla pyłu zawieszonego PM2,5 zmienia się z zielonego na żółty oznacza to, że wartość pyłu przekroczyła zakres 36 µg/m3 i stan powietrza w danej lokalizacji jest na poziomie umiarkowanym. Natomiast kiedy kolor indeksu zmieni na kolor brązowy, czyli indeks przekroczy zakres 120 µg/m3 będzie to sytuacja w której stan powietrza jest na bardzo złym poziomie i raczej nie powinniśmy wtedy wychodzić z domu.

 

tv.wlodawa.net/ ciekawe info na temat smogu od 34:38

masz wideo wyślij nam link:. echo@wlodawa.net