Włodawa: Pracodawcy szukają pracowników - wlodawa.NET


Włodawa: Pracodawcy szukają pracowników

Włodawa-Pracodawcy z Włodawy szukają wykwalifikowanych pracowników
Szpachlarz, mechanik, lakiernik, spawacz, piekarz – wykwalifikowanych pracowników między innymi tych specjalności brakuje we Włodawie najbardziej. O tym jak zachęcić młodzież do nauki konkretnego zawodu dyskutowano podczas obrad Włodawskiej Rady Biznesu.

Pierwsze w tym roku spotkanie WRB, któremu przewodniczył Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński odbyło się 16 stycznia w Urzędzie Miejskim we Włodawie. Głównym punktem obrad było omówienie najbardziej palącego problemu włodawskiego biznesu – braku wykwalifikowanych pracowników.

Włodawa-Pracodawcy z Włodawy szukają wykwalifikowanych pracowników

– Zgłasza się do nas wiele osób chcących podjąć pracę. Problem zaczyna się jednak kiedy rozmowa dotyczy posiadanych kwalifikacji. Okazuje się że mimo posiadania wyższego wykształcenia kandydatom brakuje umiejętności, które są niezbędne w danej branży – wyjaśniają pracodawcy.

Czy wiesz, że przy zakupie ubezpieczenia twojego samochodu 🚘 w Mubi przez link polecający👇👇👇

mubi.pl/id-GMM29C

otrzymasz gwarantowane 150 zł wypłacane prosto na Twoje konto. Wybierając najtańszą polisę w Mubi, możesz dużo zaoszczędzić, a wysyłając SMS-a do znajomych lub rodziny, możesz podzielić się informacją o najkorzystniejszej ofercie która tu znalezleś i pomóc im też zdobyć 150 zł bonusu. Przypominamy, że bonus 150 zł za zakup to realne obniżenie składki, a samo porównanie kilkudziesięciu ofert może zaowocować oszczędnością nawet kilkuset złotych.
Pamiętaj, nikt nie lubi przepłacać za OC!
Ta oferta to doskonała okazja, aby zaoszczędzić.

Rozwiązaniem tego problemu może być współpraca lokalnego biznesu i włodawskich szkół. Dzięki temu uczniowie mieliby szansę na zajęcia praktyczne u konkretnego pracodawcy, który miałby tym samym realny wpływ na przygotowanie swojego nowego pracownika. Taką propozycję członkowie Włodawskiej Rady Biznesu przekazali obecnemu na spotkaniu Eugeniuszowi Omelczukowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.

Włodawa-Pracodawcy z Włodawy szukają wykwalifikowanych pracowników
– Dyskusja poświęcona dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców była bardzo owocna. Pojawiły się propozycje rozwiązania tego problemu i pierwsze deklaracje. Jest to najlepszy dowód na to jak bardzo potrzebna w naszym mieście była rada biznesu. Już w lutym planujemy kolejne spotkanie i dyskusję w tej sprawie. Mam nadzieję, że wezmą w niej udział wszystkie zaproszone osoby – mówi burmistrz Wiesław Muszyński.

/ź/ wlodawa.eu


↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:


data publikacji:

Podaj dalej, powiadom znajomych....

wlodawa.net w google news - baner- zapraszamy  obserwuj juz dziś

Włodawa - Burmistrz chodzi po szkołach i szuka radnych

Włodawa-Burmistrz chodzi po szkołach i szuka radnychBurmistrz Włodawy zaprasza uczniów włodawskich szkół do zgłaszania swoich kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 stycznia. Swoich reprezentantów uczniowie wybiorą już w lutym. Uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie. Do zgłoszenia należy dołączyć listę minimum 30 podpisów uczniów danej szkoły popierających kandydata.

Włodawa-Burmistrz chodzi po szkołach i szuka radnych  

– Odwiedziliśmy wszystkie włodawskie szkoły aby zachęcić uczniów do udziału w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Bardzo mnie cieszy duże zainteresowanie młodzieży udziałem w nowopowstającym gremium. Będzie to dla nich praktyczna lekcja demokracji i okazja do zapoznania się ze specyfiką działania samorządu. Młodzieżowa Rada Miejska będzie miała również możliwość inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć, które będziemy aktywnie wspierać – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej wejdzie 15 uczniów reprezentujących wszystkie włodawskie szkoły, którzy wybierani będą na dwuletnią kadencję.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:
a)upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży,
b)wspieranie aktywności młodzieży,
c)umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia,
d)kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych,
e)współpraca i integracja środowisk młodzieżowych,
f)promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi,   Włodawa-Burmistrz chodzi po szkołach i szuka radnych Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
a)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodzieży,
b)inicjowanie działań na rzecz integracji i współpracy młodzieży,
c)podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządności,
d)koordynację i inspirację inicjatyw środowisk młodzieżowych i aktywizacji samorządów uczniowskich,
e)prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży,
f)nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady,
g)uczestnictwo swoich przedstawicieli w procesie podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na warunki rozwoju młodzieży.

/ź/ wlodawa.eu

↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:


data publikacji: 04/09/2018

Podaj dalej, powiadom znajomych....

Region: Ocalono grób ułana i legionisty

Region-Ocalono grób ułana i legionisty Jan Wojtkiewicz cmentarz w Lublinie Lipowa

Dzięki staraniom władz miasta udało się uratować grób pochodzącego z Włodawy ułana i legionisty Jana Wojtkiewicza. Mogiła uzyskała również statut grobu wojennego. Informację o niszczejącym grobie bohatera pochodzącego z Włodawy władzom miasta przekazał w 2015 roku regionalista i miłośnik lokalnej historii Mieczysław Tokarski.

Natychmiast podjęto działania mające na celu uratowanie mogiły przed dalszą degradacją. Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński we współpracy z Edwardem Łagwą prezesem Stowarzyszenia „Renovabis” zwrócili się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i zarządcy lubelskiej nekropolii na którym znajduje się grób z prośbą o interwencję. W 2016 roku mogiła Jana Wojtkiewicza została wpisana na listę grobów wojennych dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie prac renowacyjnych.

– Grób Jana Wojtkiewicza znajdujący się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie był w fatalnym stanie technicznym i groziła mu likwidacja. Rozważaliśmy nawet możliwość przeniesienia mogiły do Włodawy w przypadku gdyby był to jedyny sposób jej uratowania. Cieszę się że grób naszego bohatera udało się odnowić i uchronić przed zniszczeniem – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Jan Wojtkiewicz urodził się 6 maja 1888 r. we Włodawie. Od 1898 r. mieszkał w Warszawie. Tam też się uczył, początkowo w progimnazjum, następnie w V gimnazjum. W 1905 r. po rozpoczęciu strajku szkolnego, jako jeden z pierwszych opuścił gimnazjum i przeniósł się do polskiej szkoły Radlińskiego w Siedlcach. Po jej ukończeniu został powołany do armii rosyjskiej.

Region-Ocalono grób ułana i legionisty Jan Wojtkiewicz cmentarz w Lublinie Lipowa

Następnie wyjechał na studia do Berlina, a później do Bonn. Wybuch wojny zastał go w Holandii. Przez Niemcy przedostał się do Krakowa i wstąpił do oddziału J. Piłsudskiego. Początkowo służył w 3 kompanii III Batalionu, lecz już w Małogoszczu przeniósł się do II plut. w szwadronie W. Prażmowskiego-Beliny. Był dowódcą 1 patrolu. Awansowany na ppor. Kawalerii.

Najprawdopodobniej od 12 listopada 1914 r., dowodził tym plutonem w składzie 1 szwadronu. Poległ od pocisku artyleryjskiego 4 sierpnia 1915 r. pod Kozłówką. Manifestacyjny pogrzeb podporucznika Jana Wojtkiewicza odbył się 6 sierpnia 1915 roku w Lublinie.

Został on pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Podporucznik Jan Wojtkiewicz został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych.

/ź/ wlodawa.eu

Dodane 10.02.2018:

Otrzymaliśmy od naszego czytelnika Pan Tomasza Dyzmy Prezesa Związku Piłsudczyków Odziała Lublin dodatkowe informacje  w sprawie remontu mogiły por. Leg. Pol Jana Wojtkiewicza, oczywiście za dodatkowe informację ogromnie dziękujemy.   Pismo Pana Prezesa Związku Piłsudczyków Odziała Lublin opisuje szczegółowo kolejne etapy prac których finałem jest wyremontowana mogiła urodzonego we Włodawie bohatera narodowego odznaczonego orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych. Zapraszamy do lektury.

Lublin, dnia 06.02.2018r.

Tomasz DYZMA Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin ul. Żwirki i Wigury 6 20-029 Lublin tel. 505 739 197 e-mail : związek_pilsudczykow.lublin@wp.pl

Redakcja “Echo Włodawa Net”

echo+wlodawanet@wlodawa.net Szanowna Redakcjo,

W nawiązaniu do artykułu pt. ”Ocalono grób ułana i legionisty”, zamieszczonego 19.01.2018r. na stronie internetowej http://wlodawa.net/region-ocalono-grob-ulana-i-legionisty/ opisujący działania podejmowane celem wyremontowania grobowca ułana Jana Wojtkiewicza, spoczywającego na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie pragnę uzupełnić informacje zawarte we wspomnianym artykule. Otóż starania o remont mogiły ułana Jana Wojtkiewicza zapoczątkowałem w dniu 23.01.2016r. kierując w tej sprawie oficjalne pisma w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin do Prezydenta Miasta Lublin i Wojewody Lubelskiego.

W odpowiedzi na moje wystąpienie w przedmiotowej sprawie otrzymałem od Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin pismo z dnia 29.01.2016r. informujące o trwającym postępowaniu wyjaśniającym wszczętym przez Wojewodę Lubelskiego, którego celem było ustalenie czy wskazany przeze mnie grób może być uznany za wojenny i w konsekwencji wyremontowany ze środków publicznych. Pismo o podobnej treści w imieniu i z upoważnienia Wojewody Lubelskiego zostało skierowane do mnie 04.02.2016r.

W dniu 21.03.2016r. z upoważnienia Wojewody Lubelskiego zostało skierowane pismo do Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin informujące o wpisaniu do ewidencji obiektów grobownictwa wojennego grobu Jana Wojtkiewicza, podporucznika 1 Szwadronu Kawalerii Legionów Polskich, ur. 6 maja 1888r. we Włodawie, który poległ 4 sierpnia 1915r. zlokalizowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie ( grób nr 10, rząd 17, sektor 25A ) z prośbą o podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie remontu nagrobka. Następnie w dniu 21.04.2016r. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wydał zalecenia konserwatorskie w sprawie remontu mogiły Jana Wojtkiewicza adresowane do Ks. Rektora Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie, sprawującego zarząd nad cmentarzem rzymsko – katolickim przy ul. Lipowej.

W dniu 30.08.2017.r przekazałem osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin 2 egz. „Programu Konserwatorskiego dla grobu wojennego podporucznika Jana Wojtkiewicza zlokalizowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie ( grób nr 10, rząd 17, sektor 25A )”. Program ten został opracowany i podarowany wraz z kosztorysem konserwatorskim Związkowi Piłsudczyków Oddział Lublin przez Panią mgr Katarzynę Dziwińską-Lesińską Konserwatora Dzieł Sztuki z Tumlina.

W dniu 26.10.2017r. w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin wystąpiłem za pośrednictwem Ks. dr Cezarego Kostro Rektora Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przedmiotowego nagrobka i decyzja taka została wydana przez LWKZ w Lublinie 03.11.2017r. Z kolei w dniu 07.11.2017r Wojewoda Lubelski wydał decyzję zezwalającą Instytutowi Pamięci Narodowej na przeprowadzenie prac remontowych grobu wojennego Jana Wojtkiewicza. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń przystąpiono do remontu mogiły. Prace zostały wykonane przez firmę Centrum Kamienia „Dąbrówka”, a sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej w kwocie ok. 24 tysięcy zł.. (netto).

Odbiór techniczny wyremontowanego grobu nastąpił w dniu 15 grudnia 2017r. Tak oto w skrócie przedstawiają się starania dotyczące remontu mogiły bohaterskiego ułana Jana Wojtkiewicza podjęte przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. W związku z powyższym proszę o zamieszczenie w przytaczanym przeze mnie tekście artykułu zamieszczonego na stronie internetowej „Echo Włodawa Net” informacji o instytucjach, urzędach i osobach, które swoją pracą i działalnością doprowadziły do uratowania grobu bohatera z Miasta Włodawa, por. Leg. Pol. Jana Wojtkiewicza.

Z poważaniem

 

Prezes Związku Piłsudczyków

Oddział Lublin Tomasz DYZMA
↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:

data publikacji: 19/07/2018

Podaj dalej, powiadom znajomych....