Marcin Szokałczyk - wlodawa.NET

Włodawa: Uczniowie z Kościuszki z wizytą za więziennym murem

 Włodawa: Uczniowie z Kościuszki z wizytą za więziennym murem Wydarzenia z miasta Włodawy powiat włodawskiego i gminy Włodawa oraz  Polesie Zachodnie na Sygnale i 24 na dobę

W ubiegłym tygodniu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie złożyli dwie wizyty funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włodawie. Dwa spotkania były realizacją ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży. St. sierż. Kamil Śledziński przybliżył młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazał informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Z uwagi na cel programu jakim jest przeciwdziałanie przestępczości wśród osób nieletnich, funkcjonariusz prowadzący zajęcia przedstawił młodzieży zagrożenie oraz konsekwencje jakie wynikają z popełniania przestępstw, kontaktu z narkotykami czy negatywnym wpływem jakie może wywierać środowisko. O dolegliwościach związanych z popełnieniem przestępstw opowiedział młodzieży jeden ze skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce. Realizacja programu w zakresie prewencji przestępstw miała na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji i strat jakie mogą wyniknąć w wyniku podejmowania w przyszłości błędnych decyzji.Włodawa: Uczniowie z Kościuszki z wizytą za więziennym murem  Wydarzenia z miasta Włodawy powiat włodawskiego i gminy Włodawa oraz  Polesie Zachodnie na Sygnale i 24 na dobę

W ramach spotkania przyszłym absolwentom kpr. Marcin Szokałczyk przedstawił warunki jakie trzeba spełnić aby zostać funkcjonariuszem naszej formacji, promując rekrutację do Służby Więziennej. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej zadaniami. Kandydat powinien:

Zobacz również:.

Włodawa: 19-latek rano wyszedł z więzienie a wieczorem już niszczył Włodawę /wideo/

Włodawa: Sądowi kuratorzy za kratkami włodawskiego więzienie

Granica: Na Bugu we Włodawie bez zmian papierosy są nadal przemycane

[wp_ad_camp_4]

  Wydarzenia z miasta Włodawy powiat włodawskiego i gminy Włodawa oraz  Polesie Zachodnie na Sygnale i 24 na dobę

-być pełnoletni oraz korzystać z pełni praw publicznych,
-dawać rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
-posiadać zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonych stanowisku,
-mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,Włodawa: Uczniowie z Kościuszki z wizytą za więziennym murem  Wydarzenia z miasta Włodawy powiat włodawskiego i gminy Włodawa oraz  Polesie Zachodnie na Sygnale i 24 na dobę

Największe zainteresowanie wzbudziły środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Służbę Więzienną oraz broń palna, z którymi uczniowie mogli się zapoznać na żywo.

/ź/ sw.gov.pl

data publikacji: 09/06/23

Podaj dalej, powiadom znajomych....

Komentarzy