Hanna - Remont nabużańskich zabytków architektury drewnianej - wlodawa.NET


Hanna - Remont nabużańskich zabytków architektury drewnianej

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego  

Gmina Hanna realizuje projekt o nazwie „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna – ochrona i udostępnianie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 7.1

Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne, poprzez kompleksowe działania konserwatorskie i renowacyjne zabytków ruchomych i nieruchomych w miejscowości Hanna. Gmina otrzymała dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego

 

Głównym elementem projektu jest remont unikatowego zabytku architektury drewnianej, jakim jest budynek kościoła z pierwszej połowy XVIII w., którego fundatorem był Książe Hieronim Florian Radziwiłł oraz renowacja wyjątkowych zabytków ruchomych w jego wnętrzu, które stanowią wysoką wartość artystyczną i objęte są ochroną konserwatorską. Obejrzeć w nim można m.in. kolekcję wolno wiszących XVIII wiecznych obrazów olejnych, polichromie ścienne trzech plafonów z fasetami czy pięć polichromowanych złoconych ołtarzy architektonicznych.

Dodatkowym elementem projektu jest remont dzwonnicy z rekonstrukcją historycznego jej zwieńczenia, w dzwonnicy, oprócz ekspozycji muzealnej prezentowane będą materiały multimedialne m.in. pt. Dzwonnice drewniane, Historia dzwonnicy w Hannie, Zmiana patronów kościoła wraz ze zmianą obrządku, Symbolika wyposażenia kościoła – przenikanie się różnych kultur w kościele parafialnym w Hannie, Życie plebana – między kościołem, plebanią, a ogrodem.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego  

Przewidywana jest także galeria sztuki współczesnej „Święci Piotr i Paweł… na straży”. Kolejnymi elementem inwestycji będzie zagospodarowanie działki kościoła w zakresie terenu, ciągów pieszych oraz prace dendrologiczne na terenie przykościelnym, modernizację – przebudowę budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na miejsce spotkań wielokulturowych.

Wystawa zaprojektowana w dawnej plebanii, w pięciu wydzielonych salach prezentować będzie tradycję i historię pięciu wyznań religijnych współistniejących na terenach Podlasia, ukazując poszczególne religie w kontekście ich obrzędowości i obyczajowości. Ostatnim elementem projektu jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na obiekt o charakterze kulturalnym poprzez utworzenia w nim galerii malarstwa wraz z wymianą więźby dachowej.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie  

Podstawowy zakres prac inwestycyjnych: - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele parafialnym, dzwonnicy, starej plebanii i budynku szkoły podstawowej; - konserwacja zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego; -ochrona i zachowanie zabytkowego ogrodu wokół starej plebanii; - zabezpieczenia kościoła parafialnego w Hannie przed kradzieżą i zniszczeniem: monitoring wizyjny, system sygnalizacji włamania i system sygnalizacji alarmu pożarowego; - zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej: ekspozycja w starej plebanii, dzwonnicy i budynku szkoły podstawowej.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie

  Szczegółowy opis poszczególnych etapów robót budowlanych:

1. Remont budynku kościoła parafialnego Przeniesienie i zabezpieczenie wyposażenia ruchomego oraz malowideł na płótnie. Rozbiórka wieżyczek nad babińcem, nawą główną i prezbiterium. Rozbiórka podłogi drewnianej. Zdjęcie szalówki, desek okapowych. Wymiana odcinkami istniejącego fundamentu z zachowaniem kamieni polnych ustawianych w węzłach budynku. Wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów.

Tymczasowe usztywnienie ścian oraz usztywnienie przestrzenne budynku. Wykonanie ściany cokołowej po podniesieniu kościoła. Założenie izolacji poziomej. Wymiana, wzmacnianie, zniszczonych elementów drewnianych, ociosywanie, flekowanie. Wykonanie dwóch odcinków ścian szkieletowych podpierających strop nad nawą główną. Prostowanie i zabezpieczenie wyboczonych bierwion w ścianie tęczowej oraz w ścianie północnej.

Demontaż deskowania stropu nad prezbiterium. Wykonanie drewnianych ram odciążających strop nad nawą główną, babińcem i prezbiterium. Odtworzenie wież z zachowaniem pierwotnych wymiarów, z pokryciem z blachy miedzianej. Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna i ppoż. Wykonanie podłogi białej na legarach i słupkach ceglanych. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. Ułożenie deskowania stropu nad prezbiterium, deskowania górnego stropu nad nawą główną i babińcem. Wykonanie otworów wentylacyjnych w stropie nad prezbiterium i nad chórem. Założenie desek okapowych i szalówki.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie  

Wykonanie schodów wejściowych od strony zachodniej do kruchty, Stolarka drzwiowa do konserwacji. Stolarka okienna – do naprawy i zachowania. Wykonanie wokół kościoła alejek z kamienia łupanego, opasek z kamienia łupanego i żwirowych. Założenie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Impregnacja elementów zewnętrznych kościoła. Kolorystyka elewacji. Ponadto zostanie wykonany obiekt przeznaczony na centrum sterowania pompami ciepła, które zapewnią ogrzanie budynku kościoła parafialnego. Zostaną wykonane instalację elektryczne oraz zabezpieczeń: monitoringu, systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz instalację systemu alarmu pożarowego, które są niezbędnym elementem zabezpieczenia zabytkowego budynku kościoła.

2. Zakres prac przy remoncie dzwonnicy: Wykonanie odcinkami fundamentu z zachowaniem kamieni polnych ustawianych w węzłach dzwonnicy. Wykonanie pionowej, powłokowej izolacji fundamentów. Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych fundamentów pod ścianki podcieni. Rozbiórka podłogi w poziomie przyziemia. Wymiana zniszczonych podwalin. Wykonanie izolacji poziomej. Obniżenie terenu wokół dzwonnicy dla usytuowania podwaliny powyżej rzędnej przyległej opaski. Wymiana zniszczonych elementów drewnianych. Demontaż dachu górnego. Wymiana zniszczonych belek oczepowych.

Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem historycznego zwieńczenia – odtworzenie hełmu z pokryciem z blachy miedzianej. Zmiana pokrycia połaci z blachy stalowej ocynkowanej na gont drewniany, obróbki z blachy miedzianej. Impregnacja elementów drewnianych przeciw grzybom, technicznym szkodnikom drewna (przy elementach nowych– dwukrotna: przed i po wbudowaniu) i ppoż. Wykonanie podłogi białej na legarach. Zastosowanie impregnatu matowego, bezbarwnego. Stolarka okienna – do naprawy i zachowania. Impregnacja elementów zewnętrznych dzwonnicy. Scalenie kolorystyczne elewacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Chełmie. Wykonanie opasek kamiennych i żwirowych wokół dzwonnicy.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie

 

3. Zagospodarowanie działki wokół kościoła: Wykonana zostanie przebudowa istniejących opasek wokół budynku, przebudowa istniejących ciągów pieszych na terenie działki. Wykonanie schodów zewnętrznych oraz dojścia dla osób niepełnosprawnych i zmiana ukształtowania terenu

4. Prace dendrologiczne na terenie przykościelnym: karczowanie drzew, cięcia pielęgnacyjnych: sanitarne, korygujące, techniczne, zakładanie wiązań elastycznych opasowych.

5 .Zakres prac przy modernizacji dawnej plebanii z przeznaczeniem na miejsce spotkań wielokulturowych: Wymiana zewnętrznych ścian fundamentowych i wzmocnienie wewnętrznych ścian fundamentowych. Remont elewacji, ścian wewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż ganku od strony północno zachodniej i remont dwóch pozostałych ganków. Rekonstrukcja więźby dachowej i modernizacja przewodów dymowych i wentylacyjnych. Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.c.w., elektrycznych wraz z przyłączami. W budynku przewiduje się 3 pokoje spotkań, refektarz, kuchnię i sanitariaty.

Hanna - Remont nabużańskich zabytki architektury drewnianej w tym kościoła parafialnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hannie  

6. Zakres prac przy modernizacji budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na obiekt o charakterze kulturalnym poprzez utworzenie w nim Galerii malarstwa: Remont elewacji, ścian wewnętrznych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem wielkości, funkcji i kształtu. Rekonstrukcja więźby dachowej. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w Gminie. Realizacja założeń projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego, ukształtuje wśród mieszkańców regionu wrażliwości na wartość dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie, który został objęty projektem, jest unikatem w skali europejskiej. Świadczą o tym jedyne w swoim rodzaju polichromie ścienne i malowane plafony, które są częścią swoistego wyposażenia barokowego. Budynek naszego Kościoła parafialnego został okrzyknięty „Perłą zabytkowej architektury drewnianej”.

 

źródło: http://www.gminahanna.pl

Czy wiesz, że przy zakupie ubezpieczenia twojego samochodu 🚘 w Mubi przez link polecający👇👇👇

mubi.pl/id-GMM29C

otrzymasz gwarantowane 150 zł wypłacane prosto na Twoje konto. Wybierając najtańszą polisę w Mubi, możesz dużo zaoszczędzić, a wysyłając SMS-a do znajomych lub rodziny, możesz podzielić się informacją o najkorzystniejszej ofercie która tu znalezleś i pomóc im też zdobyć 150 zł bonusu. Przypominamy, że bonus 150 zł za zakup to realne obniżenie składki, a samo porównanie kilkudziesięciu ofert może zaowocować oszczędnością nawet kilkuset złotych.
Pamiętaj, nikt nie lubi przepłacać za OC!
Ta oferta to doskonała okazja, aby zaoszczędzić.


↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:


data publikacji:

Podaj dalej, powiadom znajomych....

wlodawa.net w google news - baner- zapraszamy  obserwuj juz dziś

Włodawa - Raz, dwa, trzy z Tolerancją na Ty!

Włodawa - Raz, dwa, trzy z Tolerancją na Ty!

 

16 listopada 2017 roku w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Uroczystość przedszkolna przygotowana przez nauczycielki Renatę Torbicz i Magdalenę Okoń była okazją do promowania szacunku wobec różnorodności kulturalnej, niepełnosprawności i akceptacji wszelkiej odmienności. Wspólna zabawa miała też służyć wzajemnej integracji.

Na początku uroczystości przedszkolaki poznały znaczenie słowa tolerancja, próbowały definiować to pojęcie na swój sposób, a potem ułożyły go z „żywych” liter. Następnie w rytm piosenki udały się w podróż samolotem na inne kontynenty, dzięki czemu poznały różne rasy ludzkie i narodowości: powitały gościa z Afryki, Japonii i dalekiej Grenlandii. Tego dnia odbyły się również konkursy nagrodzone słodkim poczęstunkiem oraz zabawy muzyczne.

Włodawa - Raz, dwa, trzy z Tolerancją na Ty!  

Na zakończenie uroczystości swoją obecnością zaszczyciła nas grupa teatralna „Świetliki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie pod opieką Pań: Joanny Szymańskiej i Anny Bajko-Książek. Zaproszeni goście zaprezentowali wersję współczesną pięknej bajki pt. „Czerwony Kapturek”, która wywołała uśmiech na twarzach widowni i została nagrodzona przez całą społeczność przedszkolną gromkimi brawami!

Włodawa - Raz, dwa, trzy z Tolerancją na Ty!  

Dzień Tolerancji miał na celu uświadomienie przedszkolakom, że choć jesteśmy różni, to nadal tacy sami – wszyscy jesteśmy wyjątkowi!

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim aktorom z grupy „Świetliki” oraz ich opiekunkom za poświęcony nam czas i piękne przedstawienie, jednocześnie liczymy na dalszą, owocną współpracę.

 

źródło: www.wlodawa.eu

↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:


data publikacji: 16/01/2014

Podaj dalej, powiadom znajomych....

Wola Uhruska - Papierosy nie odjechały Jeepem znad Buga

Wola Uhruska - Papierosy nie odjechały Jeepem znad Buga

W sobotę (18 listopada br.), funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki z Woli Uhruskiej, ujawnili i zabezpieczyli w pobliżu rzeki granicznej Bug, wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci papierosów o szacunkowej wartości ponad 220 tys. zł.

Papierosy, spakowane w duże kartonowe pudła, zostały przemycone przez rzekę graniczną Bug i zapakowane do terenowego Jeepa. Samochód, który był specjalnie przygotowany do przemytu a więc pozbawiony siedzeń z oklejonymi na ciemno szybami, został porzucony przez uciekającego przed mundurowymi przemytnika. Po krótkim pościgu, kierowca auta został jednak zatrzymany, okazał się nim być 23 - letni mieszkaniec naszego regionu.

Wola Uhruska - Papierosy nie odjechały Jeepem znad Buga  

Tego samego dnia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, ujawnili i zabezpieczyli w pobliżu rzeki granicznej Bug, wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości prawie 70 tys. zł.

Papierosy, w tym przypadku, zostały przemycone przez rzekę graniczną Bug i pozostawione na jej brzegu. Kontrabanda czekała na wywiezienie jej w głąb kraju. Przemycony towar, pozostał jednak na miejscu i został zabezpieczony przez Straż Graniczną.

Wola Uhruska - Papierosy nie odjechały Jeepem znad Buga  

W obu sprawach zostały wszczęte postępowania przygotowawcze, funkcjonariusze SG ustalają obecnie personalia pozostałych odbiorców przemytu. Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG nie dopuścili do przemytu papierosów o wartości ponad 17 mln zł.

źródło: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

 
↶ Wesprzyj wlodawę.NET ❤

Zobacz również:

data publikacji: 03/11/2017

Podaj dalej, powiadom znajomych....